PEL-DROED V HOMOFFOBIA CYMRU

We are delighted to have expanded the FvH campaign into Wales, and in 2016 we saw a huge influx in the number of Welsh clubs from grassroots to elite that wanted to engage with us. This was also the first year that we gained support from the Football Association of Wales.

MONTH OF ACTION

February is our campaign Month of Action and many Welsh clubs decided to dedicate home matches to promote FvH and challenge homophobia in football. Grassroots clubs were well represented with Cardiff Dragons FC, Hafod Ladies FC, Aberystwyth Ladies FC and Cyncoed Ladies FC all dedicating matches and promoting the campaign via their social media channels. Semi-pro and professional clubs also got involved. Barry Town United FC dedicated their JD Welsh Cup game against The New Saints, plus Merthyr Town FC, Wrexham FC, Newport County AFC, Cardiff City FC and Carmarthen AFC all dedicated home matches. Airbus UK Broughton FC dedicated a Dafabet Welsh Premier League game to the campaign in April.

There are many ways that you can engage with FvH all year round, not just in our Month of Action. You can still dedicate one of your home games to the campaign and make use of our resource page which includes suggested text for a match day programme and posters and fliers in both English and Welsh.

Some clubs used a dedicated match as an opportunity to link up with their local LGBT community. Cardiff City FC invited members of Wales’ first and only LGBT football club, Cardiff Dragons FC, along to their dedicated game. Plus Airbus Broughton UK connected with local diversity organisation ‘Rainbow Biz’ who came along to their dedicated match to hand out fliers to spectators.

WORKSHOPS

You might also want to take advantage of an FvH workshop which is a great way to further your knowledge about the campaign and the issue of homophobia, biphobia and transphobia in football. Merthyr Town FC asked for a workshop for Merthyr College students which was really well received.

“A huge thanks to Lou for coming along to the College Merthyr Tydfil and delivering the FvH Workshop. It was interesting to see the issues that affect people within in the game of football both on a local and professional level. It was a real educational eye opener for the students and they benefited hugely! I would certainly recommend this workshop to anyway and it was brilliantly delivered by Lou, the young people were engaged throughout” Elliott Evans, Community Development Officer, Merthyr Town FC

GET IN TOUCH

If you would like to find out how to get involved in the Football v Homophobia campaign in Wales email  info@footballvhomophobia.com

Image
Image

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod yn ehangu ymgyrch PVH I Gymru, ac yn 2016 gwelsom fewnlifiad yn nifer o dimoedd yng Nghymru, o rhai bach i rai proffesiynol oedd eisiau ymgysylltu â ni. 2016 oedd y flwyddyn gyntaf i ni dderbyn cymorth gan Gymdeithas Pêl-droed Cymru.

MIS GWEITHREDU

Chwefror yw ein hymgyrch, ‘Mis Gweithredu’, a bu llawer o dimoedd yn neilltuo’u gemau cartref i hybu PvH I herio homoffobia ym myd Pêl-droed. Cafodd clybiau bychain eu cynrychioli gan glybiau megis Dreigiau Caerdydd, Merched Hafod, Merched Aberystwyth a Merched Cyncoed. Bu timoedd mwy adnabyddus yn rhan o’r ymgyrch hefyd, gan gynnwys CPD Tref Barri, CPD Merthyr, CPD Wrecsam, CPD Sir Casnewydd, CPD Dinas Caerdydd a ChPD Caerfyrddin.

Mae yno lawer o wahanol ffyrdd i chi ymgysylltu gydag ymgyrch PvH drwy gydol y flwyddyn. Gallwch neilltuo un o’ch gemau cartref a gwneud yn fawr o’n tudalen adnoddau sydd yn gymorth wrth feddwl am beth i gynnwys yn eich rhaglen. Gallwch hefyd arddangos neu ddosbarthu ein posteri drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Neilltuwyd sawl glwb gêm fel cyfle i gysylltu gyda’r gymuned LHDT lleol. Gwahoddwyd clwb PD Dreigiau Caerdydd, sef tîm hoyw cyntaf Cymru I wylio gêm CPD Dinas Caerdydd. Cysylltwyd ‘Airbus Broughton’ gyda’r elusen, ‘Rainbow Biz’ i wylio nhw yn chwarae.

GWEITHDAI

Efallai hoffwch gymryd mantais o weithdy PvH sydd yn gyfle arbennig i wella eich ymwybyddiaeth o’r ymgyrch sydd yn cyd-fynd a’r mater o homoffobia, deurywffobia a transffobia ym myd pêl-droed. Gofynnodd CPD Merthyr am weithdy i fyfyrwyr Coleg Merthyr.

“Diolch yn fawr iawn I Lou am ddod I’r Coleg I gyflwyno gweithdy PvH. Roedd yn ddiddorol I weld pa fath o faterion sydd yn effeithio ar unigolion ym myd pêl-droed mewn mesydd hwyl a proffesiynol. Roedd yn agoriad llygair addysgiadol I’r disgyblion ac maent wedi cael budd o’r gweithdy! Buaswn yn wirioneddol argymell I chi gymryd mantais o’r cyfle I dderbyn gweithdy. Roedd ein myfyrwyr ni yn frwdfrydig o’r cychwyn I’r diwedd”. Elliot Evans, Swyddog Datblygu’r Cymdeithas, CPD Tref Merthyr

CYSYLLTWCH Â NI

Os hoffwch fwy o wybodaeth am sut I fod yn rhan o’r ymgyrch PvH yng Nghymru, info@footballvhomophobia.com